Vertrouwens Contact Persoon

 

Vertrouwens Contact Persoon

Geplaatst op 04-06-2023  -  Categorie: Algemeen

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden, maar is er ook voor het bestuur en overige vrijwilligers met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar probeert u de weg naar een goede oplossing aan te geven door u te informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of via doorverwijzing naar verdere hulpverlening. De VCP is op de hoogte van deze mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur.

Wat kan er worden gemeld?

Alles wat een melder belangrijk vindt, mag worden gemeld. Overigens houdt dit niét in, dat er na iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding opvolging verdient, het is een formeel proces. Daarbij mogen alle onderwerpen, die vallen onder grensoverschrijdend- of ongewenst gedrag, worden besproken, zoals:

  • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
  • misbruik van bevoegdheden;
  • belangenverstrengeling;
  • misbruik of lekken van informatie; pesten (bijvoorbeeld structureel buitensluiten en negeren, kwaadsprekerij, beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken, schelden);
  • seksuele- en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale- en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen);
  • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd)

Ons lid Karin van den Kroonenberg, heeft deze belangrijke rol op zich genomen. Zij is bereikbaar op het mobiele nummer +31 (0)6 1644 59 03.


logo-nautilus-2014-small

Adresgegevens

Maasboulevard 4

6041 LX ROERMOND

Bel ons

Kantoor              +31 (0) 475 31 87 62

Havenmeester  +31 (0) 6 25 37 69 43